Податковий зв т про використання кошт в неприбуткових установ та орган зац й бланк 2014

податковий зв т про використання кошт в неприбуткових установ та орган зац й бланк 2014
Виключення неприбуткової організації з Реєстру відбувається на підставі рішення контролюючого органу Міндоходів України шляхом скасування ознаки неприбутковості, наданої такій організації. Така організація зобов’язана протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності. Внесення змін до поданого Звіту здійснюється у порядку, визначеному ст.50 Податкового кодексу для внесення змін до податкової звітності.


Перелік власних надходжень бюджетних установ наведено у ст. 13 БКУ. Для наочності перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування, з урахуванням норм ПКУ і БКУ зобразимо у вигляді схеми. Водночас ст. 86 Цивільного кодексу встановлено, що непідприємницькі товариства та установи крім основної діяльності можуть здійснювати і підприємницьку діяльність, якщо вона відповідає меті, з якою вищезазначені товариства та установи було створено, та сприяє її досягненню. Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. 13. Налоговая декларация сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности. При цьому неприбуткова організація вважається такою, що припинила діяльність, з моменту виключення її з ЄДРПОУ.

Вид податку: Податок на прибуток Держ. орган: Податкова Тип звітності: Податкова Звітний період: Рік Подання: 60 дн. після звітного року Сплата: 70 дн. після звітного року Ми знаємо, де Ви будете 6 липня. Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією! Ми неодмінно відповімо. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року S1201112 — 14 зв’язок. Форма звіту неприбуткової організації Податковий кодекс України (ПК) визначає, що неприбуткові підприємства, установи та організацій мають подавати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Похожие записи: